آموزش سیاه قلم (هایپررئال)

هزینه ثبت نام در دوره: 300,000 ریال
ظرفیت: 20 حد نصاب: 15
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/05/30
کد دوره : r498306512 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : نیمه گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/08/01 تاریخ پایان دوره : 1397/08/08
پیش نیاز :

ندارد

وسایل مورد نیاز :

پیش از شروع کلاسها به هنرجویان اطلاع داده می شود

اهداف دوره :

آشنایی با طراحی اصولی یادگیری با کترین زمان ممکن و بهترین نتیجه (با کمترین هزینه میتوانید خودتان صاحب اثر باشید)

مفاد درسی :

سیاه قلم هایپررئال ،طراحی اصولی